Hunlun

Hunlun - Gruffudd Owen

(Ymson merch ysgol ar Facebook)

 

Yn rhadheb fod yn ddrud , cewch fy nireididireidi = drygioni chwareus, hwyl , – cewch fy ngwallt

          cewch fy ngwggwg = golwg chwareus o ddifrifol fach secsi

     dair-ar-ddeg, cewch fy rhegi,

     cewch fy ollpopeth ; jyst liciwch fi.

 

(allan o Hel Llus yn y Glaw, Gruffudd Owen, Cyhoeddiadau Barddas, 2015)

Hunlun

Gruffudd Owen yn darllen ei englyn, 'Hunlun':

Mae pawb yn hoff o dynnu hunlun (‘selfie’). Mae’n gyfle i ni gofnodi ein bod wedi bod mewn rhyw fan arbennig, neu ddigwyddiad arbennig, neu yng nghwmni rhywun arbennig. Yn ogystal â bod yn hwyl, felly, mae’n rhyw fath o brawf. Ond beth yw diben yr hunluniau hynny wedyn? Mae’r ferch yn y gerdd hon wedi rhoi llun ohoni ei hun ar Facebook, ac er nad yw’r geiriau hyn yn ymddangos gyda’r hunlun go iawn, dyma mae’r bardd yn dychmygu sy’n mynd drwy feddwl y ferch.

Hunlun - eglurhad y bardd

Beth sydd gan y bardd, Gruffudd Owen, i'w ddweud am ei gerdd?

Gruffudd Owen

Dewch i adnabod y bardd:

Gweithgaredd 1

Atebwch y cwestiynau canlynol am y gerdd.

Gweithgaredd 2

Yn y geiriau ‘yn rhad’ a ‘fy nireidi’, mae’r cytseiniaid ‘n’, ‘r(h)’ a ‘d’ yn ymddangos yn yr un drefn yn y ddau ymadrodd (‘y rhad’/‘fy nireidi’). Cynghanedd yw hyn.

Uwcholeuwch y cytseiniaid sy’n ymddangos yn yr un drefn yn y parau canlynol o eiriau.

Gweithgaredd 3

Englyn yw'r enw ar y ffurf hon o gerdd. Fel y gwelwch, mae pedair llinell mewn englyn. O gyfri'r holl sillafau mewn englyn, byddech yn dod i gyfanswm o 30 bob tro. 

Ond, sawl sillaf sydd ymhob llinell unigol o'r englyn?