Bws Ysgol

Bws Ysgol - Gwion Hallam

Mor rhyfedd sut all taith

bob dydd

mewn bws

droi’n artaithpoen bwriadol byw,

 

a sut all croeso’r

seddau mawr cartŵn...

droi’n hunllef breuddwyd cas real iawn

 

i un.

 

Mae’n eistedd hefo’iefo’i, gyda’i

fag fel ffrind

a’i groen yn gwrando’n chwys... ;

 

fel milwr ffilm sy’n cofio’r sgript

mae’n disgwyl bang y bom,

 

yn paratoi at glec

grenêdbom bychan i’w daflu â llaw  y geiriau.

 

Oi gay-boy? Ma’ pawb yn gwbod!

 

Hei o ’ma, s’dim lle i homos... !

 

Ocê, os ti’n gê dwed y gwir!

 

Nid gofyn ond dweud

a neb eisiau ateb –

 

haws chwerthin a chwislanchwibanu

ar gelwydd sedd gefn

na gwrando ar y gwir:

 

gwell closio at y bwli

na’r boi sy’n diodde

ei boen.

 

(allan o Caneuon y Coridorau, Gwasg Carreg Gwalch, 2005)

Bws Ysgol

Gwion Hallam yn darllen ei gerdd, 'Bws Ysgol':

Sut le yw eich bws ysgol chi? Ai lle’n llawn sŵn direidus a chwerthin? Neu a oes rhywbeth mwy diflas ac annifyr amdano? Yn y gerdd hon, mae Gwion Hallam yn gofyn i ni sylwi ar un bachgen sy’n casáu’r siwrne ar y bws am ei fod yn gorfod dioddef sylwadau creulon rhai o ddisgyblion y sedd gefn bob dydd. O bosib bod rhai ohonoch chi wedi dod ar draws sefyllfaoedd tebyg ...

Bws Ysgol - eglurhad y bardd

Beth sydd gan y bardd, Gwion Hallam, i'w ddweud am ei gerdd?

Gwion Hallam

Dewch i adnabod y bardd:

Gweithgaredd 1

Aildrefnwch y geiriau a’u rhoi yn yr un drefn ag y maen nhw yn y gerdd ei hun.

Gweithgaredd 2

Ydy'r brawddegau canlynol yn gywir neu'n anghywir?

Gweithgaredd 3

Mae’r geiriau ‘clec’, ‘bang’ a ‘chwislan’ i gyd yn esiamplau o un nodwedd arddull arbennig, ond pa un?

Gweithgaredd 4

Mae 5 esiampl o gyflythrennu yn y gerdd. Dewch o hyd iddyn nhw.