Annibendod

Annibendod - Hywel Griffiths

Pan fydd y llyfrau’n daclus

a’r Lego yn y bocs,

y lliwiau wedi’u cadwwedi eu rhoi heibio

’da Cyw, y clai a’r blocs,

bydd trefn ar fywyd fel o’r bla’nblaen

ar soffa fach y lolfaystafell fyw lân.

 

Ond gwag yw’r carped moethusdrud ,

mae bylchau ar y llawr,

tawelwch yw’r taclusrwydd

heb sŵn y chwarae mawr,

a dim ond sibrwd anadl ddofndofn = dwfn

o’r radio bach sy’n lleddfutawelu ’r ofn.

 

(allan o Llif Coch Awst, Hywel Griffiths, Cyhoeddiadau Barddas, 2017)

Annibendod

Hywel Griffiths yn darllen ei gerdd, 'Annibendod':

A oes rhywun yn dweud wrthoch byth a hefyd i dacluso ar eich ôl? Yn lladd arnoch chi am wneud y fath annibendod? Y sawl sy’n gofalu amdanoch gartref, o bosib? Mae taclusrwydd yn bwysig, wrth gwrs, ond fel mae’r gerdd hon gan Hywel Griffiths yn dangos, mae rhywbeth annaturiol amdano weithiau hefyd, er mor ddymunol. Mae’r gerdd wedi ei hysgrifennu o safbwynt rhieni ar ddiwedd dydd: mae eu plant yn y gwely ond o’r ystafell fyw, drwy gyfrwng dyfais electronig, maen nhw’n dal i allu clywed y plant yn cysgu’n braf.

Annibendod - eglurhad y bardd

Beth sydd gan Hywel Griffiths i'w ddweud am ei gerdd?

Hywel Griffiths

Dewch i adnabod y bardd:

Gweithgaredd 1

Uwcholeuwch yr holl arwyddion o fywyd y plentyn sydd yn y pennill cyntaf.

Gweithgaredd 2

Uwcholeuwch yr holl ansoddeiriau ym mhennill 2.

Gweithgaredd 3

Allwch chi ddod o hyd i’r geiriau o bennill 2 yn y chwilair?