Gwedd Gyflwyno

Bws Ysgol

Bws Ysgol - Gwion Hallam

Mor rhyfedd sut all taith

bob dydd

mewn bws

droi’n artaithpoen bwriadol byw,

 

a sut all croeso’r

seddau mawr cartŵn...

droi’n hunllef breuddwyd cas real iawn

 

i un.

 

Mae’n eistedd hefo’iefo’i, gyda’i

fag fel ffrind

a’i groen yn gwrando’n chwys... ;

 

fel milwr ffilm sy’n cofio’r sgript

mae’n disgwyl bang y bom,

 

yn paratoi at glec

grenêdbom bychan i’w daflu â llaw  y geiriau.

 

Oi gay-boy? Ma’ pawb yn gwbod!

 

Hei o ’ma, s’dim lle i homos... !

 

Ocê, os ti’n gê dwed y gwir!

 

Nid gofyn ond dweud

a neb eisiau ateb –

 

haws chwerthin a chwislanchwibanu

ar gelwydd sedd gefn

na gwrando ar y gwir:

 

gwell closio at y bwli

na’r boi sy’n diodde

ei boen.

 

(allan o Caneuon y Coridorau, Gwasg Carreg Gwalch, 2005)