Gwedd Gyflwyno

Cysgod

Cysgod - Sian Owen

Beth ydyw ar y paredwal, mur

sy’n edliwatgoffa rhywun am hen fai neu hen helynt wrtha’ i’n hy'hyf, beiddgar, haerllug

am wendid, am ryw broblem

sy’n bygwth muriau’r tŷ?

 

Fin nos, yng ngwyllgwyll  blinderaupoenau meddwl ;

ben bore, yno mae –

rhwy arlliwarwydd lleiaf o rywbeth yn y gornel

â siâp annelwiganeglur, amhendant  gwaegofid mawr .

 

Ond pam rwy’n mynnu sylwi

ar rimynrhimyn = ymyl allanol llwyd fel hyn?

Brycheuyndarn bach o lwch, nam  bychan ydyw

a’r wal yn gynfascynfas gwyn.

 

(allan o Darn o'r Haul: Cerddi Sian Owen, Cyhoeddiadau Barddas, 2015)