Gwedd Gyflwyno

Fesul Un

Fesul Un - Llŷr Gwyn Lewis

(Tabernaclenw ar gapel , Llanfyllintref yn ngogledd Sir Drefaldwyn )

 

Fesul unun ar y tro , i gymunocymuno = dod i gymdeithasu ,

er y twll sy’n pydru’r to,

daw’r addolwyry bobl sy’n dod i addoli Duw yn y capel drwy ddilywdilyw = glaw mawr ,

dod o hyd i dŷ eu Duw’n

denau iawn, a dwyn yn ôl

oes o bethau Sabotholyn ymwneud â’r Saboth .

Rhoi gweddi, er y gwyddan

nhw’r gwir; dal i godi’r gân

am dyrfâutyrfâu = mwy nag un tyrfa neu dorf y dyddiau da,

am wynfydgwynfyd = byd perffaith eu cymanfacynulliad o bobl ,

a’u hemynauemynau = caneuon Cristnogol nhw’n mynnudweud yn benderfynol

nad yw Duw ’di mynd o’i dŷ.

 

(allan o Pigion y Talwrn [13], Cyhoeddiadau Barddas, 2016)