Gwedd Gyflwyno

Tro Gwael

Tro Gwael - Gwennan Evans

Gwisgodd ei grys West Hamtîm pêl droed enwog o Lundain

er ei fod yn rhy fach yn barod,

i ddangos fod yr anrheg

pen-blwydd yn plesio.

 

Daeth â’i albwm sticerillyfr i ludo sticeri o chwaraewyr

fel y gwelai mor ddiwyddiwyd = gweithgar y bu.

 

Bu’n ymarfer,

yn gyrru’i fam o’i cho’

â sŵn y bêl

yn dyrnutaro, bwrw  talcen y tŷwal ochr y tŷ .

 

A neithiwr

gwyliodd y gêm

fel bod ganddo sgwrs.

 

Ond ar ben ei hun

ar fainc yn y parc

y treuliodd y bore

yn magugofalu amdani, cofleidio ’r bêl yn ei gôlcôl = cofl, arffed .

 

(Allan o Pigion y Talwrn [13], Cyhoeddiadau Barddas, 2016)