Gwedd Gyflwyno

Nyth

Nyth - Roger Jones

Ni fu saercrefftwr neu grefftwraig sy’n trin pren na’i fesuriadmesuriad = hyd, lled neu uchder yn rhoi graenôl gallu, sglein

          Ar ei grefftcrefft = gwaith llaw arbenigol a’i drwsiadtrwsiad = gwaith trwsio ;

    Dim ond adar mewn cariad

    Yn gwneud tŷ heb ganiatâdcaniatâd = rhoi hawl .

 

(Allan o Y Flodeugerdd Englynion Newydd, Cyhoeddiadau Barddas, 2009)