Gwedd Gyflwyno

Taid

Taid - Dic Jones

Ei ddwylo fel dwy ddeilen, – y mae’r grymnerth, pŵer, cryfder

          O’r gwraiddgwreiddyn ... wedi gorffen,

     Mae ’nhaid nawr yn mynd yn hen,

     Ddoe’n graigcraig = darn mawr iawn o garreg a heddiw’n gragencasyn neu orchudd allanol .