Gwedd Gyflwyno

Chwaraeon

Chwaraeon - Mari Lovgreen

Mae’n gas gen i chwaraeon,

Dwi’n berson diogddim am weithio neu ymdrechu iawn.

Mae’n well gen i fy soffa

Drwy’r bore a phrynhawn.

 

Does gen i'mi ddim  awydddymuniad cryf neidio

Na chwysu chwaith, deud gwir‘a dweud y gwir’ .

Dwi ddim yn licio rhedeg

Na nofio am rhy hir.

 

Be ydi pwynt pêl fasged?

A golff a hoci iâ?

A gorfod chwarae rownderi

Bob dydd o’r gwyliau ha’?

 

A pheidiwch sôn am rygbi

A’r holl rowlio yn y baw.

Sa’n well gen i gorila

Yn swsiancusanu cefn fy llaw.

 

O rhaid, rhaid imi newid,

Mae’n bwysig bod yn iach

Ond os bydd rhaid ymarfer:

Wel, chydigychydig, tamaid bach yn ara’ bach.

 

(allan o Geiriau Bach Chwareus, Gwasg Carreg Gwalch, 2016)