Gwedd Gyflwyno

Hillsborough, 1989

Hillsborough, 1989 - Alan Llwyd

Ar ôl y gêm disgwyliemyr oeddem wedi disgwyl gweld gael

adroddiadau a phenawdauteitlau mewn papur newydd ’n y wasg

a lluniau o’r goliau i gyd;

disgwyliem weld y sgiliau

a ddangosai rhai o’r chwaraewyr,

a’r rhannau gorau o’r gêm,

yn hwyrach ar y teledu y noson honno;

ac ar ôl y gêm disgwyliem

i gefnogwyr brwdfrydigbrwd, llawn brwdfrydedd fynegi

eu gorfoleddllawenydd mawr ym muddugoliaethbuddugoliaeth = canlyniad ennill

y tîm a ddilynent y tîm yr oedden’ nhw’n ei ddilyn , meddwi o lawenydd,

wrth ddathlu’r achlysurdigwyddiad crochleisiogweiddi a chanu’n groch

hyd oriau mân y bore.

Y peth olaf y disgwyliem ei weld

oedd llun o rywun yn rhoi

blodau ar archcist i gario corff marw ar ôl gêm bêl-droed.

 

(allan o Ffarwelio â Chanrif, Alan Llwyd, Cyhoeddiadau Barddas, 2000)