Gwedd Gyflwyno

Google Mars

Google Mars - Hywel Griffiths

Pellter? Dim ond clic llygoden

ac mae planed yn dy law,

tynna’r tir coch yn nes atat

a chrwydra yma a thraw.

 

Clic, a llusga’r chwyddwydrgwydr arbennig ...

dros dirweddtirwedd = ffurf y tir sy’n llenwi’r llun,

dyffrynnoeddmwy nag un dyffryn  dwfn a llydan

a’r llosgfynydd mwyaf un.

 

Clic. Dychmyga dy fod di

yn crwydro mewn crater cras,

neu’n llithro dros y pegynauy naill ben a’r llall o blaned

rhewllydyn llawn rhew, oer iawn  yn teimlo’r iasteimlad o gryndod neu wefr .

 

Clic. Dilyna’r afonydd

sy’n sych ers oesoedd hir

a’u canghennau distaw’n estyn

eu brigau fel bysedd drwy’r tir.

 

Clic. Teimla’r stormydd llychlydyn llawn llwch

sy’n symud y tywod mân.

Clic. Mae Mawrth y dychymyg

yn nes nag yr oedd o’r bla’nblaen .

 

(allan o Llif Coch Awst, Hywel Griffiths, Cyhoeddiadau Barddas, 2017)