Gwedd Gyflwyno

Ar y Ffôn

Ar y Ffôn - Iwan Llwyd

Maen nhw’n tynnu’r hen focsys ffôn i lawr,

un wrth un,

y cromfachau cochion

oedd ymhob pen y pentref:

 

er mai dim ond lle i un oedd ynddyn nhw,

fel bocs ffôn Dr Who

roedd yn rhyfedd faint o hogiabechgyn

allai glustfeinioclustfeinio = gwrando’n ofalus iawn

 

a faint o genodmerched allai hel yno

i gario clecs

a chwythu cusanau i lawr y lein:

cynnig cysgod mewn cawod law

 

a chornel ar noson ddileuad,

ac ar glawr melyn y llyfr

roedd cyfle i dorri enw

a chariad cyntaf:

 

erbyn hyn mae gan bawb ei ffôn

pob un a’i felodi ei hun,

a dim sôn am harmoni –

ac ar drên neu fws dyna gantatacantata = ...

 

fel Tŵr Babel... o leisiau,

ac mae’r pentref yn ddigromfachau

yn graddol fynd yn un â’r nesa’,

a’r blychau cochion mewn amgueddfa

 

a’r genod a’r hogia yn tyfu’n hŷn,

heb le i rannu cyfrinach,

pob un wrtho’i hun,

yn pwyso ar ei ffôn.

 

(allan o Pac o Feirdd, Gwasg Carreg Gwalch, 2002)