Gwedd Gyflwyno

Brys

Brys - Ken Griffiths

RownRoeddwn  am gael gorffen ysgol

Ac am gael gyrru car,

A phrofi’r cariad cyntaf

A phrynu peint o’r bar,

Hyn oedd yn fwrlwm yn fy ngwaed

A’r cloc o hyd yn llusgo’i draed.

 

Ac wedi blasu’r cyfan

Wrth fynedmyned = mynd ar fy hynt

Er ceisio eu harafu

Mae’r dyddiau’n mynd yn gynt,

Mi lusgaf i fy ngwely toccyn bo hir

Heb awydd mwy i weindio’r cloc.

 

(allan o Y Grefft o Dan-y-groes, gol. Idris Reynolds, Gwasg Carreg Gwalch, 2005)