Gwedd Gyflwyno

Ray Gravell

Ray Gravell - Gwyn Thomas

Roedd ffrwydriadaumwy nag un ffrwydrad ar y sgrîn –

Grav oedd yno yn ymdrinymdrin â = ymwneud â

 rygbi.

 

Roedd cynhesrwydd yn y radio;

Fo oedd yno yn ymgomiocynnal sgwrs; siarad

Felly’r oedd o.

 

Roedd gwisgo jersicrys goch yn tanio

Ynddo genedl hen y Cymro –

Haleliwiabloedd o fawl i Dduw .

 

Roedd o yno’n gawr cyhyrogâ chyhyrau amlwg

Yn dal y cledd... uwch bardd y Steddfod –

Dyna fo.

 

Roedd egni angerddteimlad cryf iawn ein Cymreictod

Yn gryfach ynom o’i adnabod –

Dyna Grav.

 

Roedd calonnau pawb yn curo

Yn llawenachmwy llawen o gael sgwrsio

Gydag o.

 

Roedd 'na olau yn ei galon

A wnâi i ni, bob un ohonom

Deimlo’n well.

 

Mae hi’n Dachwedd yma heno,

Du, digofus... ; gaeaf eto

Arnom hebddo.

 

Mae mudandoddistawrwydd hollol ar y sgrîn,

Nid yw o yno yn ymdrin

Â’n bywydau.

 

Ond ni wna’i angerdd o ddadfeiliodadfeilio = syrthio'n ddarnau ,

Ni wna’i afiaithbwrlwm o fywyd o ddim peidio,

Ni wna’i ysbryd o edwino

Tra bôm ni sydd yma’n cofio.

 

Roedd 'na rywbeth a oedd ynddo

Oedd yn cyffwrdd ac yn deffro

Grym graslonrwyddy cyflwr o fod yn raslon ... :

Diolch iddo.

 

 

(allan o Murmuron Tragwyddoldeb a Chwningod Tjioclet, Gwyn Thomas, Cyhoeddiadau Barddas, 2010)