Gwedd Gyflwyno

Pethau Bychain

Pethau Bychain - Mei Gwynedd

Cawsom draethau aur, mynyddoedd a bryniau mwyn

Lle mae nentyddmwy nag un nant pur yn canu rhwng y brwyn;

Cawsom yr iaith Gymraeg i’w meithrinmagu a’i chadw’n iach,

Felly, frodyr a chwiorydd, gyda’n gilydd gwnawn y pethau bach.

 

Cytgan

Maen nhw’n ein clywed dros y sir,

Maen nhw’n ein clywed dros y ffiniaumwy nag un ffin ,

Maen nhw’n ein clywed ni ym mhen draw’r byd

Yn gwneud y pethau bychain nawr.

 

Mae rhai yn byw'n y wlad ac eraill yn y dre,

A’r hyn sy’n 'hunouno = gwneud yn un ni yw bod ni’n siarad iaith y neiaith y nef ... ;

Mae gwahanol ddywediadaudywediadau ... , rhai wrth ein boddau a rhai sy’n flin,

Ond dim ond un ffordd sydd i ddweud ‘Dwi’n dy garu di’.

 

Cytgan

Maen nhw’n ein clywed dros y sir ...

 

Nawr yw ein hamser ni,

Cryfhawnfe ddown ni’n gryfach  drwy eiriau Dewi

O’r Preseliardal yn Sir Benfro ... lan drwy FônMôn = Ynys Môn / Sir Fôn

Ledled Cymrudros Gymru i gyd , canwn oll yn llon.

 

Ry’ ni’n eu gwneud nhw bob dydd,

Yn gwneud y pethau bychain nawr.

 

(Hawlfraint Mei Gwynedd)