Gwedd Gyflwyno

Cân Shane

Cân Shane - Myrddin ap Dafydd

Caeau y wlad sy’n culhaumynd yn fwy cul

lle main sydd rhwng llumanaubaneri bach ;

mor benstiffpenstiff = ystyfnig pob amddiffyn

â lein y dacl yno’n dynn,

ond rhowch hawl i’r diawldiafol bach da

am ennydysbaid o amser – a ’dio’m ynanid yw o (ef) yna .

 

Mor esmwyth â’r tylwyth teg

drwy rwyd y daw ar redeg

a hanner llamnaid , chwarter lle

yn gyflym droith(a) droith = (a) fydd yn troi yn gyfle;

enfys bert yr ystlysymyl y cae bell

yn llawn pelydrau’r llinell.

 

Hwn diclith(a) diclith = (a) fydd yn ticlo ffordd drwy daclwyr;

gwalchaderyn ysglyfaethus; bachgen drygionus sydd o gyrraedd gwŷrdynion :

naid neu gic, newid un gêr

a dacw faes dwy acererw

a lein wen – mae’i elyn o

yn dal ei ben mewn dwylo...

 

Sgwarnogysgyfarnog  yr Ogi-Ogi,

cawr y trics sy’n curo tri

a’n baich sy’n her i’r bychan–

nid mawr yw’r mawr ymhob man;

dewin lled ewin o dir...

'monddim ond  olion mynd a welir.

 

(allan o Bore Newydd, Myrddin ap Dafydd, Gwasg Carreg Gwalch, 2008)