Gwedd Gyflwyno

Tân yn y Dŵr

Tân yn y Dŵr - Einir Jones

Yr oedd y pysgod

yn y dŵr

fel tân gwyllt.

 

Cyn i mi blygu ymlaen

i roi tân wrth eu cynffonna’cynffonnau

mi roedden nhw wedi mynd

yn rocedi orengoch,

 

gwibiosymud yn gyflym o fan i fan

ymfflamychutanio yn fflamau

diflannu

yn nos y pwll.

 

A gadael rhywbeth ar eu holau

fel ogla’oglau

noson gei-ffocsnoson tân gwyllt

o’r bore wedyn,

 

yr hiraeth od

am y peth

na fedrir ei ddal

na’i ddofidofi = gwneud yn ddof, tawelu

 

na’i amgyffreddeall

â llygaid

na dwylo

 

dim ond ei wylio

wrth iddo fflachio ei ogoniantgogoniant = ysblander, gwychder

a diflannu.

 

(allan o Blodeugerdd o Farddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif, Gomer/Barddas, 1987)