Gwedd Gyflwyno

Cysylltu

Cysylltu - Mei Mac

'Get Connected'

 

Er mynd i’r un ysgol, er byw’n yr un dre’

rydym yn rhannu ein cusanau dros y we.

 

Mae hi’n byw tua chwarter awr lawr y lôn,

ond rydym yn cyffwrdd ein gilydd dros linell y ffôn.

 

Yn ôl ei brawddegau sy’n llenwi fy sgrîn

’dyw hi byth yn siomedigtrist , ’dyw hi byth yn flincrac, dig .

 

Pob tro mae hi’n chwerthin mae’n gwneud fel hyn :–)

’sdim rhaid iddi fflachiorhoi cipolwg sydyn ond llawn ei dannedd gwyn, gwyn.

 

Er bod yn ei chwmni bob nos am ddwy awr,

er siarad a siarad, mae yna bellter mawr.

 

(allan o Caneuon y Coridorau, Gwasg Carreg Gwalch/CBAC, 2005)