Gwedd Gyflwyno

Sŵn

Sŵn - T. Llew Jones

Liw nosyn nhywyllwch y nos  ni chlywirni all neb glywed , medden nhw maen nhw’n dweud ,

Ond hwtiany sŵn y mae tylluan yn ei wneud oer y gwdi-hŵtylluan :

Mae pawb a phopeth yn y cwm

Yn ddistaw bach yn cysgu’n drwm.

 

Ond celwydd noeth yw hynny i gyd,

Mae’r nos yn llawn o sŵn o hyd;

Mi glywais i, un noson oer,

Sŵn cŵn yn udosŵn tebyg i flaidd ar y lloer.

 

Mi glywais wedyn, ar fy nghairrwy’n addo ,

Sŵn llygod bach yn llofft y gwairystafell uwchben stabl ...

Rhyw sŵn fel sŵn y gwynt trwy’r dail,

Rhyw gyffro bach a sibrwd bob yn ail.

 

A chlywais wedyn, ar ôl hyn,

Grawciansŵn cras fel crawc ...  brogaod yn y llyn;

A chlywais unwaith, ar fy ngwirrwy’n addo ,

Gyfarth y llwynog o’r Graig Hir.

 

Pan ddring y lloerpan fydd y lleuad yn dringo  a’r sêr i’r nen,

A gwaith y dydd i gyd ar ben,

Pan gilia pawbpan fydd pawb yn cilio  i’r tŷ o’r closbuarth fferm ,

Cawn gyfle i wrando ar leisiau’r nos.

 

(allan o Trysorfa T. Llew [T. Llew Jones], gol. Tudur Dylan Jones, Gomer, 2004)