Gwedd Gyflwyno

Help

Help - Casia Wiliam

Blantos Cymru, a welwch chi’r glaw? 

Fy nagrau yw’r rhain, yn disgyn mewn braw. 


Blantos Cymru, a glywch chi fy sgrech?
Mae’r salwch yn taenulledu; ymestyn i bob man fel brechsmotiau dros y corff ... .

 

Blantos Cymru, rwy’n peswch, yn tagu –
yr holl fwg a’r plastig, mae’n anodd anadlu.

 

Blantos Cymru, rwy’n sgrechian mewn panig –
rwy’n hiraethu am yr iâ a orchuddiaioedd yn gorchuddio yr Arctig.

 

Blantos Cymru, a deimlwch chi’r gwres?
Mae’n llosgi fy nghroen, dod yn nes ac yn nes.

 

Blantos Cymru, a fedrwch chi addo
bod yn wahanol – eich bod chi am drio?

 

Blantos Cymru, a wnewch chi fy ngwarchod?
Mae amser o hyd i ddadwneud y difrod.

 

Blantos Cymru, os gweithiwch ynghydgyda’i gilydd ,
fe rof i chi’r cwbl – fe rof i chi’r byd.