Gwisg (Ewros 2016)

Gwisg (Ewros 2016) - Emyr Davies

Mi dynna’ i’r crys amdanaf, yna mynd

           Draw am iard bois mwyaf

     Ein hysgol, a phan wisgaf

     Y lifraigwisg swyddogol hwn, ni lwfrhafnid wyf yn troi’n llwfr .

Ym mis Gorffennaf 2016, cyrhaeddodd tîm pêl droed Cymru rownd gyn-derfynol Pencamwpriaethau Ewrop am y tro cyntaf yn eu hanes. Buon nhw’n chwarae yn erbyn gwledydd mawr fel Lloegr a Gwlad Belg, cyn colli i Bortiwgal (enillwyr y gystadleuaeth). Yn y gerdd hon, mae Emyr Davies yn cymharu tîm Cymru i blentyn ysgol sy’n mynd i chwarae gêm bêl droed yn erbyn y bechgyn mawr am y tro cyntaf. Y plentyn bach ei hun sy’n llefaru yn y gerdd.

Uchafbwyntiau Cymru ym Mhencampwriaeth Ewro 2016 yn Ffrainc:

Gweithgaredd 1

Aildrefnwch y brawddegau canlynol i adrodd stori’r gerdd.

Gweithgaredd 2

Mae’r bardd yn cymharu tîm pêl droed Cymru 2016 i blentyn ysgol yn mynd draw i iard ‘bois mwyaf ein hysgol’ i chwarae. 

Atebwch y cwestiynau canlynol.