Cysylltu

Cysylltu - Mei Mac

'Get Connected'

 

Er mynd i’r un ysgol, er byw’n yr un dre’

rydym yn rhannu ein cusanau dros y we.

 

Mae hi’n byw tua chwarter awr lawr y lôn,

ond rydym yn cyffwrdd ein gilydd dros linell y ffôn.

 

Yn ôl ei brawddegau sy’n llenwi fy sgrîn

’dyw hi byth yn siomedigtrist , ’dyw hi byth yn flincrac, dig .

 

Pob tro mae hi’n chwerthin mae’n gwneud fel hyn :–)

’sdim rhaid iddi fflachiorhoi cipolwg sydyn ond llawn ei dannedd gwyn, gwyn.

 

Er bod yn ei chwmni bob nos am ddwy awr,

er siarad a siarad, mae yna bellter mawr.

 

(allan o Caneuon y Coridorau, Gwasg Carreg Gwalch/CBAC, 2005)

Mae oedolion yn cwyno byth a hefyd fod plant yn treulio llawer gormod o amser ar eu teclynnau digidol! Ond, erbyn hyn, ble fydden ni heb ffôn neu dabled neu gliniadur? Wedi dweud hynny, mae’n siwr nad oes modd gwneud popeth ar-lein, chwaith. Beth am gynnal perthynas gariadus neu gyfeillgarwch, er enghraifft? A oes rhaid i bobl ddod wyneb yn wyneb â’i gilydd er mwyn profi perthynas go iawn? Dyma rai o’r cwestiynau sy’n cael eu holi’n dawel bach – ond nid eu hateb, chwaith – gan y gerdd hon, wrth i’r bardd ddychmygu ei fod yn fachgen ysgol ‘mewn perthynas’ gyda merch leol.

Meirion MacIntyre Huws (Mei Mac)

 

  • Prifardd sy’n dod yn wreiddiol o Gaernarfon ac yn cael ei adnabod fel ‘Mei Mac’.
  • Enillodd Gadair Eisteddfod Genedlaethol Llanelwedd 1993 gyda’r awdl ‘Gwawr’.
  • Roedd yn Fardd Plant Cymru yn 2001.
  • Mae hefyd yn ddylunydd graffeg a chartwnydd.

 

mei mac eto

 

Gweithgaredd 1

Atebwch y cwestiynau canlynol am y gerdd.

Gweithgaredd 2

Atebwch y cwestiynau canlynol.

Gweithgaredd 3

Anagramau o ba eiriau yn y gerdd yw’r rhain?