Gweld Hen Ffrind

Gweld Hen Ffrind - Gwion Hallam

(a gafodd ei ladd ar foto-beic tra’n fachgen ysgol)

 

Mae’r byd ’di cadw i droi ers iddo fynd

a’r clociau wedi cadw’u hamser llymsiarp

ers imi glywed sôn am daith fy ffrind

ar awr pan nad oedd amser i ni’n ddim

ond gair; ac yma rwy’n cyfadde’ nawr

na fydda i’n cofio amdano erbyn hyn

wrth drio gwasgu dyddiau i mewn i awr

a methu gwneud y mwya o f’amser prin.

Ond ddoe a minnau’n sownd yn ras y lôn

fe basiodd beic a’i sgrech yn rhyddid gwych,

a dyma’i wên fel golau’n llenwi 'nghofy nghof

nes i mi droi ac estyn at y drych –

a gweld mod innau’n teithio gyda’r byd

tra bod ei wyneb yntau'nef yn iau o hyd.

 

(allan o Caneuon y Coridorau, Gwasg Carreg Gwalch, 2005)

Gweld Hen Ffrind

Gwion Hallam yn darllen ei gerdd, 'Gweld Hen Ffrind':

Mae amser yn bopeth i rai, gyda phob awr, munud ac eiliad yn cyfri o ddifri. I eraill wedyn, nid yw’n golygu dim. Ond daw eiliadau yn ein bywydau ni pan nad oes dewis gennym ond sylwi ar bresenoldeb a phwysigrwydd amser. Ac eiliad o sylweddoliad o’r math hwnnw sydd yn y soned hon gan Gwion Hallam, eiliad a barodd iddo gofio am ffrind fu farw mewn damwain beic-modur pan oedd y ddau ohonyn nhw yn yr ysgol.

Gweld Hen Ffrind - eglurhad y bardd

Beth sydd gan Gwion Hallam i'w ddweud am ei gerdd?

Gwion Hallam

Dewch i adnabod y bardd:

Gweithgaredd 1

Atebwch y cwestiynau canlynol am y gerdd.

Gweithgaredd 2

Anagramau o ba eiriau yn y gerdd yw’r canlynol?